Close
Blisko 52 mln złotych na inwestycje produkcyjne w Akwakulturze z Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze”. Termin składania ofert już od poniedziałku – 12 kwietnia!!

Blisko 52 mln złotych na inwestycje produkcyjne w Akwakulturze z Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze”. Termin składania ofert już od poniedziałku – 12 kwietnia!!

Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ogłasiła nabór wniosków o dofinansowanie w zakresie działania 2.3 „Inwestycje produkcyjne w akwakulturę” w ramach Priorytetu 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo, zasobooszczędnej, innowacyjnej, konkurencyjnej i opartej na wiedzy, zawartego w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze”.

Wnioski o dofinansowanie można składać na realizację operacji modernizacyjnych, mających na celu modernizację jednostek akwakultury, w tym poprawę warunków pracy i bezpieczeństwa pracowników sektora akwakultury oraz usprawnienia i modernizację w odniesieniu do zdrowia i dobrostanu zwierząt, w tym zakup sprzętu służącego ochronie gospodarstw przed dzikimi drapieżnikami.

Wnioski o dofinansowanie należy złożyć się w oddziale regionalnym Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, właściwym ze względu na miejsce realizacji operacji w terminie od dnia 12 kwietnia 2021 r. do dnia 26 kwietnia 2021 r. włącznie.

Hodowcy, pamiętajcie!
Pomoc będzie przyznawana zgodnie z kolejnością składania wniosków o dofinansowanie.

 

Więcej informacji:
https://www.arimr.gov.pl/ogloszenia-prezesa-arimr/artykuly/ogloszenie-o-naborze-wnioskow-o-dofinansowanie-w-zakresie-dzialania-23-inwestycje-produkcyjne-w-1.html

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: