Close
DAJ ODETCHNĄĆ SWOIM RYBOM…

DAJ ODETCHNĄĆ SWOIM RYBOM…

Napowietrzanie jest najlepszym antidotum dla hodowców, u których występuje problem niedotlenienia w zbiornikach wodnych, najczęściej poprzez brak naturalnego ruchu wody.

Zachwianie naturalnej równowagi biosystemów, w zbiornikach, która ulega zaburzeniu z różnych przyczyn, najczęściej związanych z naszą cywilizacją, może być nie mniej kłopotliwe.

Szkodliwe gazy, powstałe na wskutek procesów gnilnych w dolnych warstwach basenów, można zniwelować dzięki przemieszczenia dolnych warstw wody ku górze, przy zastosowaniu specjalnych urządzeń napowietrzających i natleniających- aeratorów.

fontannowy

Aeratory, w porównaniu z innymi rozwiązaniami technicznymi są sprawniejsze i wydajniejsze, w stosunku do zużytej energii elektrycznej. Dodatkowo wymuszają pionowy ruch wody oraz możemy je ustawiać w dowolnie wybranym miejscu w zbiornikach wodnych.

Więcej na: www.aquapoltech.pl

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: