Close
Listopad – czas na prace pielęgnacyjne w stawach

Listopad – czas na prace pielęgnacyjne w stawach

W pierwszej połowie miesiąca wszystkie odłowy stawów letnich powinny zostać zakończone. Związane jest to z ryzykiem nadejścia mrozów i zlodzenia stawów.

Po odłowach następują prace pielęgnacyjne  w stawach. Należy osuszyć i zdezynfekować dno stawowe oraz rowy zasilające i odwadniające.

Osuszanie stawu

 

Pielęgnacja stawu poprzez kultywatorowanie

 

Dezynfekcja stawu – wapnowanie

W okresie przeprowadzane są również remonty stawów, grobli, rowów i ich umocnień.

W magazynach zaczyna się opieka nad materiałem obsadowym oraz handlówką. Jeśli temperatura wody wzrośnie do 6-8 st. C następuje dokarmianie kondycyjne ryb z dodatkiem środków leczniczych i antybiotyków. Rozpoczynają się także codzienne pomiary termiki wody w stawach zimowych i magazynach oraz zapisywanie danych.

Już w listopadzie hodowcy mogą wstępnie obliczać efekty produkcyjne poszczególnych roczników i gatunków ryb. Teraz jest również czas na uzupełnianie i zestawianie sporządzonych protokołów z odłowów i zarybień stawów.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: