Close
TRANSPORT ŻYWYCH RYB

TRANSPORT ŻYWYCH RYB

W związku z pojawiającymi się zapytaniami dotyczącymi przepisów i warunków dla bezpiecznego transportu ryb zamieszczamy istotne zagadnienie zawarte w Dz.U.2005 nr 138 poz. 1158.

§12. Środki transportu przeznaczone do transportu do transportu zwierząt akwakultury przed załadunkiem powinny :

1) być czyste i, jeżeli jest to konieczne, odkażone przy użyciu dopuszczalnych do obrotu środków biobójczych;

2) posiadać konstrukcję:

a) zabezpieczającą przed wydostawaniem się wody w czasie transportu,

b) pozwalającą, jeżeli jest to konieczne, na wymianę wody w miejscach jej wymiany.

 

Pamiętajcie również, że podczas transportu ryb zbiorniki powinny zapewnić utrzymanie wody w stałej temperaturze.

Takie rozwiązania stosuje firma SDK Sp. z o.o. z Ostródy.

Poniżej wysyłam dla Was link do basenów transportowych :

http://www.sdk.com.pl/oferta/167-baseny-do-transportu-zywych-ryb.html

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: