Close
Krótka relacja z KRAJOWEJ WYSTAWY ZWIERZĄT HODOWLANYCH w Poznaniu 2015

Krótka relacja z KRAJOWEJ WYSTAWY ZWIERZĄT HODOWLANYCH w Poznaniu 2015

Wraz z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Departament Rybołówstwa) i Polskim Towarzystwem Rybackim przygotowaliśmy stoisko prezentujące system hodowli ryb. W bardzo dużym akwarium możemy zobaczyć takie gatunki ryb jak : sum, lin, okoń, karp itp.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: