Close
Październik – okres odłowów ryb ze stawów

Październik – okres odłowów ryb ze stawów

W tym miesiącu hodowcy ryb przygotowują stawy do ich odłowu. Pierwszą czynnością, którą należy wykonać przed każdym odłowem (i to niezależnie od pory roku) jest zdezynfekowanie narzędzi i sprzętu połowowego oraz basenów transportowych.

Październik jest to także okres przygotowania płuczek do odpijania ryb (zwłaszcza przenośnych, siatkowych) oraz wyczyszczenie i renowacja rowów z dopływającą wodą do łowiska i odpijalni.

Odłowy ryb ze stawów warto przeprowadzać zgodnie z kolejnością:

  1. odławianie ryb towarowych (druga połowa miesiąca)

  2. odławianie kroczka karpia

  3. odławianie stawów narybkowych (koniec miesiąca)

www.rynek-rolny.pl

Odłowione ryby następnie odpija się, sortuje, liczy, waży a wszystko musi zostać dokładnie zapisane.

Po zakończonych odłowach należy ponownie wyczyścić i zdezynfekować cały sprzęt.

Ryby przeznaczone do sprzedaży trafiają do magazynów, zaś pozostałe do zimochowów.

Po zakończonych odłowach następuje czas na działania marketingowe. W tym czasie hodowcy rozpoznają rynek zbytu i szukają odbiorców w celu jak najszybszej sprzedaży ryby towarowej.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: