Close

Prezentacja basenów do transportu i hodowli ryb.

Po dosyć długiej przerwie wracamy :). Mamy przyjemność zaprezentować film z basenami do transportu ryb oraz basenami do hodowli ryb. W kolejnej odsłonie będziecie mogli zobaczyć jakie produkujemy urządzenia do wyposażenia wylęgarni.  

TRANSPORT ŻYWYCH RYB

W związku z pojawiającymi się zapytaniami dotyczącymi przepisów i warunków dla bezpiecznego transportu ryb zamieszczamy istotne zagadnienie zawarte w Dz.U.2005 nr 138 poz. 1158. §12. Środki transportu przeznaczone do transportu do transportu zwierząt akwakultury przed załadunkiem powinny : 1) być czyste i, jeżeli jest to konieczne, odkażone przy użyciu dopuszczalnych do obrotu środków biobójczych; 2)…

%d bloggers like this: