Close
Wsparcie dla rybaków

Wsparcie dla rybaków

Wczesną wiosna pisaliśmy o tym, że można było składać wnioski do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na dofinansowania w zakresie działania 2.3 „Inwestycje produkcyjne w akwakulturę” w ramach Priorytetu 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo, zasobooszczędnej, innowacyjnej, konkurencyjnej i opartej na wiedzy, zawartego w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze”.

Dziś krótko o samym PO „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020, który jest kolejnym programem realizowanym przez ARiMR współfinansowanym ze środków unijnych. Program ten wspiera rozwój rybołówstwa, akwakultury i przetwórstwa ryb w Polsce.

Wszystko zaczęło się od programu SAPARD, zaś po wejściu Polski do Unii Europejskiej kontynuację stanowił SPO „Rybołówstwo i przetwórstwo ryb” 2004-2006 oraz PO RYBY 2007-2013.

Do tej pory najpopularniejsze okazały się inwestycję w akwakulturę.

Bardzo cieszymy się, że to wszystko zmierza w tak dobrym kierunku.

My ze swojej strony, jako producent sprzętu i urządzeń do hodowli i transportu ryb, możemy Wam zagwarantować, że jeśli środki z dofinansowania będziecie chcieli przeznaczyć na zakup naszych produktów to zrobimy wszystko, aby spełnić Wasze wymagania i pomóc w doborze odpowiedniego sprzętu.

Więcej na temat „Co ARiMR robi dla rybaków?” Przeczytacie w „Przeglądzie Rybackim” nr 3 (177) 2021.

Zapraszamy do lektury i oczywiście na zakupy do nas 🙂

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: